سمینار آموزشی بیومارکرها، تازه های درمان دمانس و دلیریوم

زمان اولين برگزاری: پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۵
برگزار کننده: انجمن دمانس و آلزایمر ایران
قیمت :
۲۰,۰۰۰ تومان
دوره به اتمام رسیده است

زمان های برگزاری

جلسه ۱: پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ساعت ۰۹:۱۵ ← ۱۴:۰۰ (اتمام یافته)

اعضای کلاس

۱
کیمیا محمدی (09020031731)
۹۹/۰۷/۲۰ ۱۰:۴۱
(عضو شده)
۲
زهره تقدسی (09177936299)
۹۹/۰۷/۲۰ ۱۵:۰۳
(عضو شده)
۳
مریم حسینی (09037219054)
۹۹/۰۷/۲۰ ۱۵:۰۵
(عضو شده)
۴
سامان نوری (09389100820)
۹۹/۰۷/۲۰ ۱۵:۴۸
(عضو شده)
۵
ناهید طاهریان (09126966355)
۹۹/۰۷/۲۰ ۱۶:۵۷
(عضو شده)
۶
پریوش خدرزاده (09123877708)
۹۹/۰۷/۲۲ ۰۱:۱۱
(عضو شده)
۷
حامد قزوینی (09113933391)
۹۹/۰۷/۲۲ ۰۶:۱۳
(عضو شده)
۸
مجتبی امین زاده (09133812809)
۹۹/۰۷/۲۲ ۱۲:۴۸
(عضو شده)
۹
صابر حیدرپور (09109406305)
۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰:۵۹
(عضو شده)
۱۰
محمد هدایت جو (09126522537)
۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴:۴۰
(عضو شده)
۱۱
سلوی سمیعی (09123978813)
۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴:۵۲
(عضو شده)
۱۲
پیرعلی (09377361006)
۹۹/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۲
(عضویت لغو شده)
۱۳
مسعود مسیحای اکبر (09111434743)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۳۵
(عضو شده)
۱۴
مهدی شفیعی ثابت (09122188801)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۳۹
(عضو شده)
۱۵
مریم طباطبائیان (09133674080)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۳
(عضو شده)
۱۶
سیدرضا سجادیانی (09121302834)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۳
(عضو شده)
۱۷
الهام رزاق کریمی (09143156035)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۰
(عضو شده)
۱۸
معصومه دائمی گزنی (09111412507)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۰
(عضو شده)
۱۹
نازنین حضرتی (09122487376)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۱
(عضو شده)
۲۰
اذراکبری (09121419370)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۵
(عضو شده)
۲۱
مهرسا رادمنش (09131815498)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۵
(عضو شده)
۲۲
اسفندیار زندی (09133007541)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۸:۵۷
(عضو شده)
۲۳
مونا کمالی اردکانی (09125045230)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۲
(عضو شده)
۲۴
پویا حاذق (09131255823)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۳
(عضو شده)
۲۵
زهرا رهبری (09133411325)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۳
(عضو شده)
۲۶
مرتضى نورى خواجوى (09122972619)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۵
(عضو شده)
۲۷
نگین وثوق روحانی (09113383401)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۵
(عضو شده)
۲۸
حسین بختیاری (09181615985)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۵
(عضو شده)
۲۹
زهرا کرمی (09131093224)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۶
(عضو شده)
۳۰
نازیلا شمس (09133525299)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۷
(عضو شده)
۳۱
علی اکبر پاکدل بجستانی (09153752087)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۹
(عضو شده)
۳۲
مهسا حیدری (09123677094)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۹
(عضو شده)
۳۳
ماه منیر حقیقی (09141887658)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۰
(عضو شده)
۳۴
شیدا آرش (09126410599)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۰
(عضو شده)
۳۵
نیرجابری (09144087241)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۱
(عضو شده)
۳۶
Hamid Yousefi ([email protected]om)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۱
(عضو شده)
۳۷
زهرا وهابی (09127647910)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۵
(عضو شده)
۳۸
نسترن مومنی (09122071739)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۶
(عضو شده)
۳۹
saeideh anvari (09912775290)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۶
(عضو شده)
۴۰
هلیا کریم (09155115961)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۷
(عضو شده)
۴۱
shokufeh sabeti (09123837329)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۱۸
(عضو شده)
۴۲
سیدکیوان میرمظفری (09111434540)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۳۲
(عضو شده)
۴۳
سارا تقوی لارمانی (09112594404)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۳۳
(عضو شده)
۴۴
(09131968909)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۳۳
(عضو شده)
۴۵
مهرداد خوانساری (09124020379)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۳۶
(عضو شده)
۴۶
دکتر سید جواد حجازی (09111777841)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۳۸
(عضو شده)
۴۷
pantea mehrabi (09338202955)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۴۲
(عضو شده)
۴۸
مصومه صالحی (09125132612)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۴۲
(عضو شده)
۴۹
دکتر فاطمه سادات قریشی (09131630599)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۴۴
(عضو شده)
۵۰
(09133005803)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۴۵
(عضو شده)
۵۱
علی سلطان به (09131664833)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۴۹
(عضو شده)
۵۲
سعید صباغی پور (09369393498)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۱
(عضو شده)
۵۳
فاطمه غلامی درمیان (09151600291)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۶
(عضو شده)
۵۴
گيتا صديقي (09122004351)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۸
(عضو شده)
۵۵
مریم کیانی (09131048428)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۹
(عضو شده)
۵۶
ehsan sevan (09125317141)
۹۹/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۹
(عضو شده)
۵۷
گیلدا کیانی مهر (09120365811)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۰۰
(عضو شده)
۵۸
نسرین سلیم نیا (09131984944)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۱۲
(عضو شده)
۵۹
علی اصغر شاهین فرد (09122042341)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۱۳
(عضو شده)
۶۰
عباس افشاری (09127936074)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۱۷
(عضو شده)
۶۱
فرزاد ناظمی (09123594873)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۱۸
(عضو شده)
۶۲
فاطمه محمدیان (09127907416)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۱۸
(عضو شده)
۶۳
بیان اسدی (09183798680)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۲۰
(عضو شده)
۶۴
فاطمه خمسه (09126194063)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۲۳
(عضو شده)
۶۵
عبدالرضا روزبهانی (09166622163)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۳۱
(عضو شده)
۶۶
رحیم خلیل زاده (09141411428)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۳۷
(عضو شده)
۶۷
مینا نیکتاش (09120182331)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰:۵۱
(عضو شده)
۶۸
علی اکبر اسماعیلی (09155350321)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱:۱۳
(عضو شده)
۶۹
محمدرضا صدرعاملی (09133132631)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱:۱۸
(عضو شده)
۷۰
Zeinab keshvari (09171782936)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱:۲۱
(عضو شده)
۷۱
وجیهه آقاملایی (09133412204)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱:۲۲
(عضو شده)
۷۲
محمد اربابی (09128178577)
۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱:۴۹
(عضو شده)